Medvirkningsagentene jobber for å styrke medvirkning og deltagelse i samfunnet, med særlig vekt på å involvere unge i beslutningsprosesser.


Hva gjør vi?


Tenketank


Medvirkningsagentene utgjør et nettverk, både nasjonalt i Norge og på internasjonalt nivå, sammensatt av enkeltpersoner med en spesiell interesse for spørsmål knyttet til medvirkning, tjenesteutvikling og ungdomsarbeid. Vi er engasjert i utvikling innenfor disse områdene, inkludert samarbeid med andre partnere.
Veiledning


Vi veileder ofte individer, organisasjoner eller andre aktører i problemstillinger vi er gode på. Særlig gjelder dette medvirkning og Empowerment, men også organisatoriske spørsmål som ledelse av frivillige organisasjoner, søknadsarbeid eller prosjektutvikling og søknadsarbeid.

Prosjekter


Vi jobber i hovedsak med egne prosjekter knyttet til medvirkning, ungdomsarbeid og tjenesteutvikling. Dette spenner fra kunst og kultur, til større samarbeidsprosjekter med andre partnere. Opp gjennom årene har vi gjennomført mange prosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.Kurs og Workshops


Vi tilrettelegger både kortere og lengre kurs i ulike metoder og tilnærminger i lokalt medvirkningsarbeid. Dette kan være aktuelt for kommuner, skoler, ungdomsråd, organisasjoner eller andre bruker- og medvirkningsorganer.Foredrag


Det er flere erfarne foredragholdere knyttet opp til nettverket rundt medvirkningsagentene. Vi kan være behjelplige med å sette deg i kontakt med foredragsholdere som både kan informere, inspirere og motivere!Prosessledelse og Fasilitering


Gode prosesser er sentralt aspekt i medvirkning. Vi tror også at gode prosessledere og fasilitatorer er en forutsetning for å lykkes. Vi jobber mye med opplæring av prosessledere, og har også et eget nettverk av erfarne prosessledere.Planlagte kurs og workshops


Vi arrangerer jevnlig kurs og workshops som det er mulig å delta på

Høst/Vinter 23-24

Digitalt Ungdomsarbeid

De siste årene har arbeid med unge både med digitale verktøy og gjennom digitale kanaler. Vi vil i løpet av vinteren 2023-2024 samle ungdomsarbeidere fra hele europa i en uke for så se på hvordan arbeid med unge på den digitale arenaen foregår. Prosjektet er støttet av Erasmus + ungdom.


Datoer vil bli publisert tidlig i høst, ta kontakt hvis du kunne tenke deg å delta.

Høst/Vinter 23-24

Arbeid med unge etter pandemi og krigen i Ukraina

Vinteren 2023-2024 vil vi gjennomføre en ukes Workshop i Litauen sammen ungdomsarbeidere fra hele europa, hvor vi ser på hvordan flere store hendelser de siste årene har påvirket arbeidet med ungdom. Prosjektet er støttet av Erasmus + ungdom.


Datoer vil bli publisert tidlig i høst, ta kontakt hvis du kunne tenke deg å delta.

22.september

Fagdag om utdanning for ungdomsarbeidere

Vi hjelper til å arrangere en fagdag om utdanning for ungdomsarbeidere ved USN 22.september 2023. Program og link til påmleding vil bli gjort tilgjenglig medio august

Om oss


Medvirkningsagentene utgjør et nettverk, både nasjonalt i Norge og på internasjonalt nivå, sammensatt av enkeltpersoner med en spesiell interesse for spørsmål knyttet til bred medvirkning, tjenesteutvikling og ungdomsarbeid. Vi er engasjert i en aktiv innsats for utvikling innenfor disse områdene, inkludert samarbeid med andre partnere.


Vårt nettverk av Medvirkningsagenter fungerer som en plattform som knytter sammen en mangfoldig gruppe enkeltpersoner som deler en felles lidenskap for medvirkning, tjenesteutvikling og ungdomsarbeid. Gjennom en kollektiv innsats søker vi å påvirke disse sektorene positivt.


Vi setter særlig fokus på begrepet "medvirkning", og søker ikke bare å gi ungdommer en stemme i beslutningsprosesser, men også å anerkjenne den berikende effekten av deltakelse fra ulike aldersgrupper og bakgrunner. Vi tror på at medvirkning er en verdifull ressurs for samfunnet, og arbeider aktivt for å skape rom for meningsutveksling og dialog.


Ved å samarbeide kreativt og dele nyskapende ideer, arbeider vi for å gjøre tjenester mer relevante, tilpasningsdyktige og effektive. Dette arbeidet styrkes gjennom partnerskap med andre organisasjoner og enkeltpersoner som deler våre mål og visjoner.


Internasjonalt samarbeid er en viktig del av Medvirkningsagentenes virke. Ved å koble sammen likesinnede enkeltpersoner og grupper på tvers av landegrenser, etablerer vi en global plattform for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Dette muliggjør en bredere tilgang til ulike perspektiver, løsninger og beste praksis, som alle bidrar til å styrke våre egne initiativer.


Gjennom engasjement, samarbeid og en bred tilnærming legger vi grunnlaget for en mer inkluderende, innovativ og samarbeidsorientert tilnærming til samfunnsutvikling.